Print

Nota over opmaak omgevingsanalyse

De opmaak van een omgevingsanalyse in het kader van de beleidscyclus dwingt de lokale en provinciale besturen stil te staan bij de context waarin ze functioneren. Deze nota reikt bouwstenen, nuttige informatie en linken naar interessante websites aan om de omgevingsanalyse in de praktijk uit te voeren.

De omgeving van een bestuur kan sterk verschillen van dat van een ander bestuur waardoor het beleid, gebaseerd op een degelijk uitgewerkte omgevingsanalyse, andere accenten heeft. In een periode van zes jaar kan een omgeving ook sterk veranderen. Trends kunnen afbuigen of plotselinge gebeurtenissen wijzigen de behoeften. Daarom beklemtoont de nota ook het dynamische karakter van een omgevingsanalyse.

De nota kwam tot stand in een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur, Audit Vlaanderen, de VVSG en de VVP.