Print

Nieuwe FAQ’s voor werking bestuur

Publicatiedatum
dinsdag 5 juni 2018

ABB maakte werk van tien nieuwe FAQ’s over de werking van lokale besturen. Wat is nieuw?

  • Het behandelen van voorstellen van burgers.
  • Het opstellen en bewaren van notulen.
  • Het gebruik van audiovisuele media tijdens zittingen.
  • De communicatie over tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
  • Het notuleren van mondelinge vragen.
  • Het beroep tegen provinciale beslissingen over buurtwegen.
  • De interpretatie van ‘beslissingen in extremis’.
  • Het inschakelen van een vertrouwenspersoon.
  • Het toevoegen van agendapunten.
  • Wie keurt die agendapunten goed?

Tijdens het schrijven van die FAQ’s hielden we rekening met de principes van Heerlijk Helder communiceren om af te stappen van het ‘ambtenarees’. Geslaagd of niet? Laat het ons gerust weten.