Print

Nieuwe drempelbedragen voor overheidsopdrachten

De Europese Commissie legde eind vorig jaar nieuwe drempelbedragen op voor overheidsopdrachten die overheden Europees bekendmaken. De federale overheid nam die bedragen onmiddellijk over in de Belgische wetgeving. Vanaf 1 januari 2018 verhoogt het drempelbedrag voor werken van 5.225.000 euro naar 5.548.000 euro. Het bedrag voor leveringen en diensten stijgt van 209.000 euro naar 221.000 euro. Die nieuwe drempelbedragen trekken ook de drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op van 135.000 euro naar 144.000 euro. De nieuwe drempelbedragen gelden voor alle opdrachten die overheden bekendmaken vanaf 1 januari 2018 of waarvoor ze deelnemers uitnodigen om deel te nemen.