Nieuwe algemene werkingssubsidie voor gemeenten

Publicatiedatum
dinsdag 19 oktober 2021

De Vlaamse Regering besliste om aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie te verlenen voor de gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden van de distributienetbeheerders de komende jaren. Deze subsidie wordt toegekend voor de jaren 2022 tot en met 2026 en bedraagt in totaal 145 miljoen euro.

Raadpleeg de subsidiebedragen per gemeente