Nieuwe akkoorden voor personeel van publieke geregionaliseerde sectoren, publieke voorzieningen voor personen met een handicap en publieke voorzieningen in de jeugdhulp

Publicatiedatum
maandag 27 juni 2022

De Vlaamse Regering en de sociale partners sloten op 30 maart 2021 het 6de Vlaamse Intersectorale Akkoord af voor de social/non-profit sector voor de periode 2021-2025 (VIA6-akkoord). Dit akkoord zorgt voor meer koopkracht, meer handen in de zorg en meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector.

Op 13 mei 2022 hebben de Vlaamse Regering en de sociale partners, in de schoot van het comité C1 voor de provinciale en lokale besturen, verschillende protocollen afgesloten die verder uitvoering geven aan sommige afspraken uit het VIA6-deelakkoord van 22 december 2020.

Voor de volgende sectoren werden nieuwe afspraken vastgesteld:

  • De publieke voorzieningen in de jeugdhulp;
  • De publieke voorzieningen voor personen met een handicap;
  • De publieke geregionaliseerde sectoren (revalidatieziekenhuizen, ambulante revalidatievoorzieningen, met inbegrip van de MSOC’s, en initiatieven voor beschut wonen).

De voorzieningen verkrijgen middelen om een koopkrachtverhoging voor het personeel te realiseren, mits over de besteding van deze koopkrachtmiddelen met de lokale overheidsvakbonden een protocol wordt gesloten in het bevoegde bijzonder comité. De besteding van deze koopkrachtmiddelen moet in overeenstemming zijn met de afspraken in het VIA6-akkoord en de eventuele lokale afspraken. De implementatie van het nieuwe IFIC-functieclassificatiesysteem moet gebeuren met respect voor de procedureregels zoals afgesproken in de protocollen voor de publieke ouderenzorg.

De afspraken treden met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2021.