Print

Mogen lokale besturen gegevens uit het rijksregister raadplegen en gebruiken?

Publicatiedatum
vrijdag 26 april 2019

Kunnen mandatarissen gegevens uit het rijksregister waarover een lokaal bestuur beschikt gebruiken om bv. jarigen, huwelijksjubilarissen of eeuwelingen te feliciteren? 

Deze FAQ tekent de krijtlijnen waarbinnen gemeenten de bevolkingsregisters mogen raadplegen en gebruiken.