Print

Modelbestekken overheidsopdrachten

Audit Vlaanderen publiceerde op 9 februari 2017 een audit-verslag over het aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten door lokale besturen. Op de commissievergadering van 6 juni 2017 van de commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en stedenbeleid kwam dit rapport aan bod. Een pijnpunt dat naar boven kwam was de gebrekkige bekendheid bij lokale besturen van modelbestekken die nu reeds worden aangeboden. ABB stelt een aantal interessante modelbestekken ter beschikking voor de lokale besturen. 

Zo kan je het modelbestek “consultancy-verzekering” raadplegen. Dit bestek helpt je met de aanstelling van een makelaar die enerzijds je verzekeringsportefeuille doorlicht, en anderzijds de eigenlijke overheidsopdracht “verzekeringen” begeleid. Technisch is dit immers geen sinecure voor de lokale besturen. Door het aanbieden van dit bestek moedigen we de lokale besturen aan om hun verzekeringsportefeuille opnieuw aan te besteden. Ook ondersteunen we hen zo bij deze overheidsopdracht, waarbij ze een grote besparing kunnen realiseren. Het periodiek aanbesteden van de verzekeringsportefeuille is overigens een wettelijke verplichting.

Nieuw is de link naar het standaardbestek 250 van het Agentschap Wegen en Verkeer, dat standaardeisen bevat voor het opstellen van bestekken voor werken in verband met onder andere wegenbouw, rioleringen en groenaanleg. Dit bestek wordt door de Vlaamse overheid gebruikt voor de aanstelling van aannemers bij deze werken. Lokale besturen kunnen hier ook gebruik van maken.