Print

Melding van belastingreglementen via Loket Lokale Besturen

Publicatiedatum
maandag 19 oktober 2020

Lokale besturen moeten hun opcentiemen vanaf aanslagjaar 2021 enkel nog via het Loket voor Lokale Besturen (module ‘Toezicht’) melden. Concreet gaat het om de opcentiemen op de onroerende voorheffing, de opcentiemen op de leegstandsheffing bedrijfsruimten en de opcentiemen op de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen. 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Vlaamse Belastingdienst werken samen om de administratieve last voor de lokale besturen te verlagen. Dat betekent dat de Vlaamse Belastingdienst in de toekomst een eigen toegang zal hebben tot het Loket om de reglementen daar zelf op te halen.

Lokale besturen zullen gemeenteraadsbeslissingen in verband met opcentiemen dus niet langer met een aangetekende brief aan de Vlaamse Belastingdienst moeten bezorgen.

Hoe stuur je belastingreglementen in via het Loket voor Lokale Besturen? 

 • Ga naar de module ‘Toezicht’ van het Loket voor Lokale Besturen en maak een nieuwe melding.
 • Ga naar ‘Type document’ en vervolgens naar ‘Reglementen en verordeningen’. 
 • Kies bij ‘soort belasting’ voor ‘aanvullende belasting of opcentiem’.
 • Vul de juiste MAR-code in:
  • MAR7300 voor opcentiemen op de onroerende voorheffing;
  • MAR7304 voor de gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen;
  • MAR7305 voor de gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.
 • Vink aan dat er sprake is van differentiatie OF voeg het bedrag van het opcentiem toe. 

Let er op dat je:

 • elk besluit onder de juiste categorie onderbrengt, zodat de Vlaamse Belastingdienst de documenten op een correcte manier kan verwerken.
 • de geldigheidsperiode correct invult: deze bepaalt immers voor welke aanslagjaren het reglement of de beslissing in rekening wordt gebracht.
 • de juiste keuze maakt in de velden (zoals de correcte MAR-code). Zo start de toezichtstermijn voor reglementen bijvoorbeeld pas wanneer het reglement ook als dusdanig werd gemeld via het Loket.

Meer informatie nodig? Lees meer over het Loket voor Lokale Besturen