Mandatendatabank toe aan een update

De Mandatendatabank bestaat drie jaar. Ondertussen is die toe aan een grondig nazicht. Het Agentschap Binnenlands Bestuur neemt dit jaar contact op met elk lokaal bestuur om de ingevulde gegevens na te kijken op juistheid en de databank aan te vullen waar nodig.

In 2013 lanceerde de Vlaamse overheid de nieuwe databank personeel en mandaten lokale en provinciale besturen. Alle gemeenten, districten, OCMW’s en provincies vulden de databank in, maar die gegevens zijn uiteraard niet statisch. Het is belangrijk dat ze ook de wijzigingen bijhouden en dat ze ontbrekende gegevens aanvullen.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) roept elk lokaal bestuur op om de databank na te kijken en bij te werken waar nodig. Het Agentschap ziet toe op het bijhouden van deze gegevens, en zal alle besturen contacteren in de loop van 2016.

Op de webpagina van de mandatendatabank vindt u:

  • De mandatendatabank zelf.
  • Een verwijzing naar de regelgeving.
  • De handleiding voor ‘aanmelden en registratie’.
  • Richtlijnen voor het invullen van de gegevens.
  • Een overzicht van vaak voorkomende vragen (FAQ).

Bijkomende vragen kunt u stellen via mandaten@vlaanderen.be.

De databank vindt haar juridische grondslag in artikel 74bis en 274, § 5, van het Gemeentedecreet, artikel 72bis van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en artikel 73/1 van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Het Besluit van de Vlaamse Regering tot nadere uitvoering van de mandatendatabank (18/01/2013) regelt de praktische kant.

Meer informatie