Managementrapportering en de beleids- en beheerscyclus (artikel Impuls)

Publicatiedatum
dinsdag 12 oktober 2021

In editie 3 van het Impuls magazine geeft het Agentschap Binnenlands Bestuur een overkoepeld inzicht over de managementrapportering en de beleids- en beheerscyclus.

Lokale besturen geven blijk van creativiteit en doorzettingsvemogen om effectief werk te maken van een doorgedreven managementrapportering. Maar hoe ziet ABB de opportuniteit voor lokale besturen om hun rapportering verder te verfijnen? Bart Van Dooren, afdelingshoofd lokale financien, en Geert Mertens, adviseur, verzorgen de helikopterview en maken van de gelegenheid gebruik om even te landen om de actuele case rond coronasubsidies nader te exploreren.

Bron: Editie 3, 2021 van Impuls magazine, een initiatief van Exello.net, de beroepsfederatie voor algemeen directeurs en adjunct-algemeen directeurs.