Lokaal Energie- en Klimaatpact : samenwerking met andere lokale besturen sterk aangeraden

Publicatiedatum
maandag 7 juni 2021

Op 4 juni 2021 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact goed. Het pact ondersteunt de lokale besturen om concrete klimaatdoelstellingen te halen. De focus ligt op 4 werven:vergroening

  • energie
  • mobiliteit
  • regenwater

De Vlaamse Regering nodigt de lokale besturen uit om het Lokaal Energie- en Klimaatpact mee te ondertekenen. Besturen kunnen tot en met 29 oktober die gemeenteraadsbeslissing bezorgen aan ABB via het Digitaal Loket. In 2021 verdeelt de Vlaamse Regering 24,3 miljoen euro onder de ondertekenaars van het Pact. Voor de komende jaren stelt de regering telkens 10 miljoen euro aan terugkerende middelen ter beschikking. Ze vult die som aan met middelen uit het Vlaams Klimaatfonds.

Ook hier moedigen we samenwerking met andere lokale besturen sterk aan. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn als in een gemeente de behoefte aan extra elektrische deelsystemen groter is dan vooropgesteld en de ruimte om bomen te planten tegelijk beperkt is. In nabij gelegen gemeente(n) kan dit net omgekeerd zijn. Een doelstelling die in de ene gemeente praktisch onmogelijk lijkt, kan door samenwerking veel kostenefficiënter en dus vlotter haalbaar worden. Voor lokale besturen is dit bovendien een opportuniteit om de samenwerkingsverbanden binnen hun referentieregio te versterken.

Meer info over het Lokaal Energie- en Klimaatpact