KB 'Plaatsing overheidsopdrachten' gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Publicatiedatum
donderdag 11 mei 2017

Op 9 mei 2017 verscheen in het Belgische Staatsblad het nieuwe koninklijk besluit dat voor de uitvoering zorgt van titel 2 van de wet van 17 juni 2016.  Het bepaalt de procedureregels voor de plaatsing van de overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

Het besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn nr. 2014/24/EU. 

Dit KB treedt op 30 juni 2017 in werking behalve art. 126 (toegang tot Telemarc). Ook de artikelen van de wet van 17 juni 2016 die nog niet in werking zijn getreden, treden in werking op 30 juni 2017.

We zijn momenteel volop bezig om de website en de voorbeeldteksten aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Weldra publiceren we de aangepaste voorbeeldteksten op deze website.