Is de mandatendatabank correct ingevuld?

Publicatiedatum
vrijdag 22 januari 2021

De mandatendatabank geeft een overzicht van wie in welk bestuursorgaan van de gemeente of het OCMW zetelt. De lokale besturen vullen de mandatendatabank zelf in, ook voor de wissels doorheen de bestuursperiode.

We merken op dat de raadsleden niet altijd correct zijn opgenomen. De mandatendatabank moet gemeenteraadsleden die schepen, voorzitter van de gemeenteraad of burgemeester zijn, ook als gemeenteraadslid vermelden. Op dezelfde manier moeten de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de voorzitter en de leden van het vast bureau ook als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn vermeld. Dat wordt soms over het hoofd gezien.

We vragen aan de lokale besturen om de gegevens in de mandatendatabank even na te kijken en zo nodig bij te werken.

Heb je vragen? Laat het ons weten!