Print

Informatiedag ‘aanpak radicalisering: trajecten tijdens en na detentie’

Op woensdag 22 mei 2019 vindt de informatiedag ‘aanpak radicalisering: trajecten tijdens en na detentie’ plaats in Brussel. We brengen de actoren die betrokken zijn bij het traject van ‘geradicaliseerde’ gedetineerden binnen en buiten de gevangenis in beeld door aan te geven welke rol eenieder vervult in het chronologische traject van de gedetineerde.

Deze informatiedag richt zich tot de medewerkers van de lokale besturen (gemeente, OCMW) en lokale actoren (hulpverleners, enz.).

Programma

9.00 u.

Onthaal met koffie en thee

9.30 u.

De rol van het gevangeniswezen

Nico Braspenning (adviseur-psycholoog, Centrale PSD Extremisme)

10.30 u.

De rol van de consulenten radicalisering van de Vlaamse Gemeenschap

Marjan Cochez (consulent in het kader van de aanpak van radicalisering in de gevangenis - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - afdeling Welzijn en Samenleving)

11.15 u.

Pauze

11.30 u.

De rol van het Justitieel welzijnswerk in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in Vlaanderen en Brussel
Neil Paterson (stafmedewerker detentie - SAM, steunpunt Mens en Samenleving)

12.15 u.

Vragen

12.45 u.

Middagpauze

13.30 u.

De rol van de justitiehuizen voor een re-integratie in de samenleving
Carl Beckers (beleidsmedewerker afdeling Justitiehuizen – verantwoordelijk voor radicalisering/extremisme – centrale contactpersoon radicalisering)

14.15 u.

De rol van de lokale taskforce (LTF) en de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) binnen de terugkeer in de maatschappij
Violet Baert (medewerker departement CVE - OCAD) en Maarten De Waele (medewerker preventie van radicalisering en polarisering - VVSG)

15.15 u.

Praktijkvoorbeelden aan de hand van casussen. Vragen.

16.00 u.

Einde

Praktisch

Wanneer?
Woensdag 22 mei van 9.30 uur tot 16 uur (onthaal vanaf 9 uur)
Locatie
Auditorium Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Meer info over bereikbaarheid

Inschrijven

Gratis deelname en broodjeslunch. Inschrijven is verplicht en kan tot uiterlijk 12 mei 2019
via https://departementwvg.be/informatiedag-aanpak-radicalisering.
Informatie
Hendrik Van den Bussche
02 553 13 81
hendrik.vandenbussche@wvg.vlaanderen.be
Publicatiedatum
vrijdag 5 april 2019