Impact Brexit op Britten in Vlaanderen

Publicatiedatum
maandag 21 december 2020

Vanaf 31 januari 2020 zal het Verenigd Koninkrijk geen lid meer zijn van de Europese Unie. Op 31 december 2020 eindigt de overgangsfase voor Brexit, maar verworven rechten blijven gelden.

Brexit betekent voor inburgering in Vlaanderen het volgende:

  • Britten die al voor 1 januari 2021 in een Belgische gemeente verbleven met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden, zijn bij inschrijving in een Vlaamse gemeente niet verplicht tot inburgering. Zij kunnen wel op vrijwillige basis een inburgeringstraject volgen.
  • Sommige familieleden (echtgenoten of gelijkgestelde partners, ascendenten en descendenten) die zich voor of vanaf 1 januari 2021 voegen bij een Brit die al vóór 1 januari 2021 in een Belgische gemeente verbleef met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden, zijn bij inschrijving in een Vlaamse gemeente niet verplicht tot inburgering. Zij kunnen wel op vrijwillige basis een inburgeringstraject volgen.
  • Britten die zich voor het eerst vanaf 1 januari 2021 met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden in België komen vestigen, en hun niet-EER familieleden, zijn bij inschrijving in een Vlaamse gemeente verplicht tot inburgering tenzij zij vrijgesteld zijn bv. op basis van hun verblijfsreden (bv. arbeidsmigranten of studiemigranten en hun gezinsleden zijn vrijgesteld).

Voor meer informatie kan je terecht op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering. Je vindt er een volledig overzicht van de impact van Brexit op de rechtspositie van Britten en hun familieleden.