Hoe pak je als lokaal of provinciaal bestuur agressie tegen personeelsleden aan?

Publicatiedatum
dinsdag 20 december 2022

Agressie tegenover lokale personeelsleden heeft een negatieve impact op het veiligheidsgevoel en het welzijn op het werk van die personeelsleden.

Een agressieprotocol kan een houvast zijn voor een lokaal of provinciaal bestuur in een crisissituatie. Het maakt het engagement van een lokaal of provinciaal bestuur duidelijk naar haar personeelsleden en burgers toe. In een dergelijk protocol kunnen onder andere volgende drie pijlers opgenomen worden:

  • Preventie, zoals het organiseren van opleidingen rond communicatie en het opstellen van een gedragscode.
  • Interventie in crisissituaties: bijvoorbeeld wat er moet gebeuren in een crisissituatie.
  • Monitoring van agressie-incidenten: bijvoorbeeld het bijhouden van een register met de incidenten.

Op deze pagina stelt het Agentschap Binnenlands Bestuur een handleiding ter beschikking van lokale en provinciale besturen om een agressieprotocol op te stellen. Daarnaast vind je verschillende agressieprotocollen en extra materiaal van lokale besturen als inspiratiebron.