Het stedenbeleid belicht: de stad als laboratorium en inspiratiebron voor lokale besturen

Publicatiedatum
maandag 26 maart 2018

cover binnenband

Deze editie van de BinnenBand is een themanummer over de stad als inspiratielab.

Steden zijn de proeftuinen waar we antwoorden kunnen zoeken en vinden voor maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken. Dit themanummer gaat kort in op de begrippen ‘stadsvernieuwing’, ‘transitie’, ‘co-creatie’ en ‘smart city', maar bevat vooral verschillende inspirerende praktijkvoorbeelden voor steden en gemeenten.

Bekijk deze BinnenBand in pdf-formaat of in epub-formaat.