Het 100 WIJKEN PLATFORM gaat van start!

Publicatiedatum
vrijdag 10 februari 2023

Hoe kunnen we doelen rond vergroening, hernieuwbare energie, renovatie, gedeelde mobiliteit en water efficiënt en snel realiseren in één straat, wijk of kern? Wat is er nodig om de stap te zetten van aparte acties en maatregelen naar een meer geïntegreerde, collectieve aanpak? Dit werkplatform brengt LEKP-besturen samen met Vlaamse experts en beleidsmakers. We bundelen bestaande inzichten en uitvoeringswijzen, en in co-creatie met koplopers ontwikkelen en testen we ontbrekende kennis en handvaten. Van daaruit ondersteunen we samen met VVSG Netwerk Klimaat de lokale besturen die met deze praktische kennis en methodieken aan de slag willen. Met het 100 WIJKEN PLATFORM versterken en versnellen we het lokaal en geïntegreerd realiseren van klimaat- en energiedoelen.

Het 100 WIJKEN PLATFORM richt zich op de uitvoeringsgerichte kennis en werkwijzen die de nodige versnelling bij energie- en klimaatprojecten mogelijk maken. We focussen op concrete, vaak terugkerende drempels waarop lokale besturen en hun partners botsen bij de implementatie van deze projecten. Hoe werken we vanuit verschillende doelen en beleidsdomeinen samen aan de herinrichting van het openbaar domein, boven- en ondergronds? Hoe kunnen we collectieve renovatie financieren, en wat is daarbij de rol van lokale besturen? Hoe maken we in deze processen ruimte voor een actiever, breder en diepgaander participatie van bewoners? … Rond deze en veel meer drempels bundelt het werkplatform de energie en gaat het op zoek naar handvaten om de doelstellingen rond klimaat en energie geïntegreerd te realiseren. Dat doet het op wijkniveau, zodat we kunnen ontdekken en testen hoe we de verschillende ambities en maatregelen op elkaar afstemmen, en hoe we maximaal aantakken op lokale dynamiek en sociaal weefsel.

Het 100 WIJKEN PLATFORM werkt op twee sporen. Enerzijds op het delen van uitvoeringsgerichte lessen en doorbraken rond een geïntegreerde (wijk)aanpak, ter ondersteuning van lokale initiatiefnemers en besturen. Fora, webinars en terreinbezoeken dienen als momenten om opgedane inzichten breed te verspreiden. Anderzijds verdiept het platform zich samen met grote, middelgrote en kleine gemeenten in 8 à 10 koploper-wijken. Deze worden de komende maanden geselecteerd als de vooruitgeschoven testomgevingen (learning-by-doing) voor de doorbraken die alle gemeenten nodig hebben.

Met de lancering van het 100 WIJKEN PLATFORM versterken we het instrumentarium dat de uitvoering van het Lokaal Energie en Klimaat Pact begeleidt.

VVSG Netwerk Klimaat biedt een praktijkendatabank, een set aan tools, en kennis- en netwerksessies aan ter ondersteuning en inspiratie van lokale besturen bij het realiseren van de burgemeestersconvenanten en het LEKP. Complementair daaraan focust het 100 WIJKEN PLATFORM op het verder ontwikkelen en delen van uitvoeringsgerichte kennis en doorbraken die nodig zijn om de klimaat- en energiedoelen op geïntegreerde wijze te realiseren in straten, wijken en kernen.

Opgeteld bieden VVSG Netwerk Klimaat en het 100 WIJKEN PLATFORM de ondersteuning in de zoektocht naar een effectieve en kwalitatieve manier om de werven en ambities van het LEKP tot uitvoering te brengen. Zo gaan we via vele maatregelen, kennisdeling en testwijken naar een klimaatrobuuste en energie-efficiënte leefomgeving.

Wie?

Het 100 WIJKEN PLATFORM is een initiatief van het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met

 • innovatienetwerk De Grote Verbouwing (Architecture Workroom, 3E, e.a.).
 • Partners zijn VVSG Netwerk Klimaat,
 • Vlaams Energie- en Klimaatagentschap,
 • Team Vlaams Bouwmeester,
 • Departement Omgeving 
 • ...

Wat is het aanbod?

 • Ophalen en delen van drempels en lessen bij de integrale realisatie van de werven van het Lokaal Energie- en Klimaatpact
 • Ontwikkelteams bouwen aan doorbraken rond terugkerende prioriteiten en drempels bij de uitvoering en integratie van de klimaat- energietransitie van onze wijken en dorpen.
 • In de diepte testen van integrale wijkaanpak in 8 à 10 diverse cases, via begeleiding en intervisie onderling en met experts.
 • Een jaarlijks 100 WIJKEN FORUM brengt de verschillende LEKP besturen en andere stakeholders samen rond kennisdeling, -uitwisseling en inspiratie met betrekking tot een geïntegreerde wijkaanpak.
 • Een dynamisch werkboek verzamelt en deelt inzichten doorheen het traject en dient als leidraad voor LEKP besturen.

Save the dates

Op 8 maart vindt de eerste oogstsessie plaats rond een geïntegreerde (wijk)aanpak. Ben jij als lokaal bestuur aan de slag om binnen project of wijk de verschillende LEKP-doelstellingen geïntegreerd op te pakken? Schrijf je dan hier in en deel je inzichten en uitdagingen met andere lokale besturen en experts. Zo bepaal je samen met collega’s het werkprogramma van het 100 WIJKEN PLATFORM.

Op 18 april organiseert VVSG in samenwerking met ABB het LEKP-congres. De eerste inzichten rond de LEKP rapportage worden gedeeld, je krijgt de aanpak en eerste stappen van het werkplatform gepresenteerd, en duikt in thematische sessies rond de vier werven.

In juni gaat het eerste 100 WIJKEN FORUM door, waar de lokale besturen die het LEKP 2 ondertekenden, Vlaamse administraties, middenveld en experts hun inzichten en krachten bundelen. Rondom inspirerende cases delen we praktijkkennis en gaan we dieper in op een reeks drempels en doorbraken. We formuleren de eerste krijtlijnen van een geïntegreerde (wijk)aanpak. De datum en uitnodiging volgen binnenkort.