Print

Herbestemming parochiekerken - vijfde oproep

Publicatiedatum
dinsdag 6 maart 2018

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 maart 2018 opnieuw een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject. De uiterste datum om een aanvraag in te dienen is 25 april 2018.

Dit aanbod is bedoeld voor gemeentebesturen en kerkbesturen die samen willen onderzoeken of concrete suggesties voor het toekomstig gebruik van een kerkgebouw op een kwalitatieve en betaalbare manier uitvoerbaar zijn. Het haalbaarheidsonderzoek is de voorbereiding voor een daadwerkelijk uit te voeren project. Het indienen van een aanvraag geeft aanleiding tot een vrijblijvend gesprek.

Het infodocument (de volledige en beknopte versie) en het aanvraagformulier voor de vijfde oproep kan je op de website downloaden, net als een overzicht van de lopende haalbaarheidsonderzoeken.