Print

Goedkeuring van deelakkoorden VIA 6 ‘koopkrachtverhoging publieke sector’

Publicatiedatum
woensdag 23 december 2020

De Vlaamse Regering sloot op 24 november 2020 een kaderakkoord (VIA 6 voor de periode 2021-2025) met de sociale partners. Dat moet zorgen voor meer koopkracht, meer handen in de zorg en meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector.

Ondertussen sloten de Vlaamse Regering en de sociale partners ook een deelakkoord op 23 december 2020 over de concrete invulling van de koopkrachtmaatregelen in de private en publieke sector.

Dat betekent concreet:

• een verhoging van de eindejaarstoelage vanaf 2021;
• een eenmalige aanvulling op de eindejaarstoelage 2020 die in januari 2021 uitbetaald wordt.

De koopkrachtverhoging geldt voor alle sectoren die vallen onder het VIA 5, met uitzondering van de dienstencheque-ondernemingen. De regering en de sociale partners gaan ervan uit dat elk lokaal bestuur zal toezien op de uitvoering van de deelakkoorden in eigen gemeente.

Meer informatie over de details van de deelakkoorden VIA 6 vind je in de brief van Vlaams minister Bart Somers.