Print

Gemeenteraden en het Coronavirus COVID-19: vraag en antwoord (update 25 maart)

Publicatiedatum
woensdag 25 maart 2020

!!!Deze pagina is gedateerd en vervangen door het overzicht van de regels i.v.m. de vergaderingen van lokale bestuursiorganen van 23 april 2020!!!

Vraag

Het agentschap ontving verschillende vragen of ten gevolge van het coronavirus COVID-19 de zittingen van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité voor de sociale dienst kunnen plaatsvinden en op welke wijze?

Antwoord

  • Zijn fysieke vergadering van de lokale bestuursorganen nog mogelijk?

[update 25/03/2020]
Tot nader order zijn fysieke vergaderingen nog mogelijk, maar deze worden afgeraden. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan dit nog de werkwijze zijn. Er bestaan voldoende mogelijkheden om op een digitale manier de vergaderingen te organiseren. Een vergadering kan, tijdens de federale fase, via videoconferentie worden georganiseerd of via e-mail. Indien toch een fysieke samenkomst noodzakelijk is, wordt aangeraden voldoende afstand tussen de leden te houden.

Alle punten kunnen op de agenda van de raad worden geplaatst. Het virtueel vergaderen is niet langer beperkt tot enkel de hoogdringende punten die geen verder uitstel verdragen. De reden hiervoor is dat de huidige situatie nog enige tijd kan aanhouden. In de besluitvorming moet de dagelijkse werking van de lokale besturen gegarandeerd worden. De algemene principes uit het decreet over het lokaal bestuur (termijn van oproeping, inzage in dossiers, tegensprekelijk debat, openbaarheid, ….) blijven van toepassing.

  • Kan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn achter gesloten deuren plaatsvinden of worden uitgesteld?

In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester politieverordeningen nemen in plaats van de gemeenteraad (artikel 134, §1 Nieuwe Gemeentewet). Bijgevolg kan de burgemeester bij politieverordening een beperking (bijv. maximaal aantal bezoekers) of algehele sluiting van de gemeentezitting opleggen (gemeenteraadszitting zonder publiek). De vergadering kan ook uitgesteld worden. Deze verordening vervalt wanneer die niet op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad wordt bekrachtigd.

Een andere grondslag is terug te vinden in artikel 25 van het decreet over het lokaal bestuur. De voorzitter van de gemeenteraad kan, in uitoefening van zijn handhavingsbevoegdheid, bijvoorbeeld het aantal personen in het publiek beperken of bepalen dat zij een bepaalde afstand van elkaar dienen te houden.

  • Kan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op een andere plaats dan de raadszaal doorgaan?

Lokale besturen kunnen beslissen om deze raden op een andere plaats dan de raadszaal te laten doorgaan om voldoende afstand tussen de leden te garanderen. Deze beslissing behoort tot de bevoegdheid van de burgemeester (artikel 134, §1 en artikel 135, §2 Nieuwe Gemeentewet).

  • Kan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn verplaatst worden naar een latere datum?

Ja, de burgemeester kan op grond van zijn eerder aangehaalde bevoegdheid beslissen om de raad te verplaatsen.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur roept op om de federale richtlijnen, alsook de politiebesluiten van de gouverneurs, omtrent het Coronavirus COVID-19 en de impact hiervan op allerlei bijeenkomsten, steeds in acht te nemen. Meer informatie hierover kan worden teruggevonden op https://www.info-coronavirus.be/nl/.