Financiering zomerscholen 2022

Publicatiedatum
donderdag 27 oktober 2022

Ook in 2022 konden scholen of lokale besturen die zomerscholen organiseren een financiering ontvangen. De aanvraag voor subsidiëring kon worden ingediend tot en met 30 mei 2022. Lokale besturen konden een regierol opnemen voor ondersteuning en coördinatie van de zomerscholen.

Door omstandigheden werd er dit jaar geen voorschot uitbetaald, maar wordt het integrale subsidiebedrag op 28 oktober 2022 uitbetaald. Voor een aantal gemeenten volgt er nog een kleine betaling eind december 2022.