Evaluatierapport organiek kader verzelfstandiging en samenwerking

Publicatiedatum
donderdag 27 januari 2022

Een consortium van de universiteiten UGent en UHasselt evalueerde het organiek kader voor verzelfstandiging en samenwerking via een juridisch-bestuurskundig onderzoek. Het deed dit in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het doel van dit onderzoek was na te gaan in welke mate de bestaande verzelfstandigings- en samenwerkingsvormen een antwoord bieden op actuele behoeften van lokale besturen en in welke mate zij vereenvoudigd kunnen worden.

Raadpleeg de resultaten in het evaluatierapport (pdf)