Print

Europese en andere internationale regelgeving gepubliceerd

Vanaf vandaag kan je de Europese en andere internationale regelgeving waarbij het Agentschap Binnenlands Bestuur bevoegd is voor de voorbereiding, de totstandkoming of de uitvoering, raadplegen op deze website.

Naast regelgeving inzake grensoverschrijdende samenwerking, vind je de regelgeving betreffende de Europese Dienstenrichtlijn (EDRL) en de Diensten van Algemeen Economisch Belang DAEB), alsook het Europees Handvest inzake Lokale Autonomie en het Additioneel Protocol betreffende het recht op participatie in de aangelegenheden van lokale overheden.