Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen treedt in werking

Publicatiedatum
vrijdag 19 november 2021

Op 16 november 2021 is het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat betekent dat het Erkenningsdecreet in werking treedt op 16 november 2021.

Het decreet schetst een duidelijk kader voor de erkenning van en het toezicht op lokale geloofsgemeenschappen.