Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit wijze van communicatie

Publicatiedatum
vrijdag 26 november 2021

Op 26 november 2021 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het besluit dat de wijze van communicatie bepaalt in het kader van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 en het Eredienstendecreet van 7 mei 2004 . Daarnaast wijst dit besluit het Agentschap Binnenlands Bestuur aan als bevoegde instantie om de algemene protocollen voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens op te stellen. Het advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens wordt nu ingewonnen.