Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit procedure zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur van een eredienst

Publicatiedatum
vrijdag 29 oktober 2021

Op 29 oktober 2021 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het besluit dat de procedure bepaalt voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur van een eredienst, en de procedure voor kennisgeving aan het representatief orgaan waarin bepaald wordt welke gegevens minstens moeten vermeld worden door de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen. Het advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens wordt nu ingewonnen.