Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit aanwijzing bevoegde instantie

Publicatiedatum
vrijdag 29 oktober 2021

Het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 bevat de erkenningscriteria en -procedure voor lokale geloofsgemeenschappen om erkend te kunnen worden, alsook de erkenningsverplichtingen  waaraan  besturen  van  de  eredienst blijvend  moeten  voldoen. Voor een permanent en adequaat toezicht op de naleving van de verplichtingen in dit erkenningsdecreet en het eredienstendecreet van 7 mei 2004 wordt een toezichtsinstantie opgericht.  Op 29 oktober 2021 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het besluit dat de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen van het Agentschap Binnenlands Bestuur aanduidt als bevoegde toezichtinstantie. Het advies van de Raad van State wordt nu ingewonnen.