Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: inwerkingtreding uitvoeringsbesluit aanwijzing bevoegde instantie

Publicatiedatum
woensdag 5 januari 2022

Op 29 december 2021 is het besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de bevoegde instantie, vermeld in artikel 18 van het Erkenningsdecreet Lokale geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat betekent dat dit besluit in werking treedt op 29 december 2021.

Het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 bevat de erkenningscriteria en -procedure voor lokale geloofsgemeenschappen om erkend te kunnen worden, alsook de erkenningsverplichtingen waaraan besturen van de eredienst blijvend moeten voldoen. Voor een permanent en adequaat toezicht op de naleving van de verplichtingen in dit erkenningsdecreet en het eredienstendecreet van 7 mei 2004 wordt een toezichtsinstantie opgericht.  De Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen van het Agentschap Binnenlands Bestuur wordt aangeduid als bevoegde instantie.