Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: definitieve goedkeuring uitvoeringsbesluit aanwijzing bevoegde instantie

Publicatiedatum
dinsdag 14 december 2021

Het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 bevat de erkenningscriteria en -procedure voor lokale geloofsgemeenschappen om erkend te kunnen worden, alsook de erkenningsverplichtingen waaraan besturen van de eredienst blijvend moeten voldoen. Voor een permanent en adequaat toezicht op de naleving van de verplichtingen in dit erkenningsdecreet en het eredienstendecreet van 7 mei 2004 wordt een toezichtsinstantie opgericht. Na advies van de Raad van State, gaf de Vlaamse Regering op 10 december 2021 haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen van het Agentschap Binnenlands Bestuur aanduidt als bevoegde toezichtinstantie. Het besluit treedt in werking vanaf de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.