Eindverslag paritaire commissie ‘decentralisatie’

Publicatiedatum
vrijdag 4 maart 2016

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 26 juni 2015 kennis genomen van het eindverslag opgesteld door de paritaire commissie ‘decentralisatie’.

De commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid en van de lokale en provinciale besturen, had van de Vlaamse Regering opdracht gekregen na te gaan op welke terreinen de beleidsvrijheid van de lokale besturen verhoogd kan worden, met name voor welke concrete bevoegdheden van het lokale bestuursniveau het niet meer of minder nodig is dat Vlaanderen sturend optreedt.