Eerste stap gezet naar het versterken van de lokale democratie

Publicatiedatum
vrijdag 17 juli 2020

Op 17 juli 2020 gaf de Vlaamse Regering haar principiƫle goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse decreten wijzigt met het oog op het versterken en moderniseren van de lokale democratie. Dit voorontwerp wordt nu voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners. Ook het advies van de VVSG, de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt ingewonnen.

De lokale besturen komen als eerste in contact met de burger. Ze zijn in die zin het eerste bestuursniveau waardoor het cruciaal is dat ze sterk en democratisch besturen. De eerste doelstelling van dit ontwerp van decreet is dan ook de regels van de lokale democratie moderniseren, zodat:

  • kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen vrij zijn om een stem te gaan uitbrengen.
  • de stemimpact van kiezers transparanter is en de vorming van het bestuur versterkt.
  • de gemeenteraad sneller aantreedt na de verkiezingen.
  • de gemeenteraad versterkt als hart van de lokale democratie.

Ook de mogelijkheid om digitaal te vergaderen wordt formeel verankerd in het decreet. Voorts worden maatregelen ingelast die het ronselen van stemvolmachten moeten tegengaan.