Draaiboek vrijwillige fusies: informatie vanuit de Vlaamse sectoradministraties

Publicatiedatum
maandag 4 september 2017

Bij een fusie komt veel kijken. Daarom werkte het Agentschap Binnenlands Bestuur, in samenwerking met de VVSG, een draaiboek uit dat de gemeenten handvaten aanreikt om dit belangrijke veranderingstraject te begeleiden. De eerste online beschikbare versie focuste voornamelijk op de interne zaken zoals personeel, financiën en werking. 

Het draaiboek werd recent aangevuld met nieuwe elementen bij de grond- en persoonsgebonden materies op basis van de input vanuit de Vlaamse sectoradministraties. Ook werden heel wat veelgestelde vragen (FAQ) toegevoegd op de website.
 
Het draaiboek blijft een dynamisch gegeven en evolueert voortdurend. In de komende maanden wordt het draaiboek dan ook systematisch verder aangevuld (bijvoorbeeld op basis van input van andere overheidsinstanties, van de concrete fusieonderzoeken of van gewijzigde regelgeving).
 
Met vragen of opmerkingen kan je terecht bij fusies@vlaanderen.be.