Digitaal en hybride vergaderen: goedkeuring ontwerp BVR

Publicatiedatum
maandag 15 februari 2021

De Vlaamse Regering gaf op 12 februari 2021 haar principiële goekeuring aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering (BVR) over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen. Dit BVR stelt de voorwaarden vast die de organen van lokale besturen moeten respecteren als ze beslissen om op digitale of hybride wijze te vergaderen. Het ontwerp wordt nu voor advies voorgelegd aan de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en de Raad van State.