Definitieve goedkeuring ontwerp erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen

Publicatiedatum
vrijdag 4 juni 2021

De Vlaamse Regering gaf haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Het decreet regelt:

  • het toezicht op lokale geloofsgemeenschappen.
  • de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen.
  • de verplichtingen van de besturen van de eredienst.

Ook wijzigt dit decreet het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.

Eerder werd het advies ingewonnen van:

  • de Raad van State
  • de leden van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog
  • de Vlaamse Toezichtcommissie
  • de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
  • de Vereniging van de Vlaamse Provincies