Decreet versterking lokale democratie gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Publicatiedatum
donderdag 5 augustus 2021

Op 4 augustus 2021 verscheen het decreet dat diverse decreten wijzigt met het oog op het versterken en moderniseren van de lokale democratie, in het Belgisch Staatsblad. De meeste bepalingen van dit decreet treden in werking op 14 augustus 2021, de tiende dag na de datum van de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Zo ook de regeling over de constructieve motie van wantrouwen die meteen op 14 augustus, tijdens de lopende bestuursperiode, in werking treedt. De gemeenteraad kan zich tijdens de huidige bestuursperiode al op de constructieve motie van wantrouwen beroepen. In dat geval geldt een specifieke inwerkingtredingsbepaling waardoor de nieuwe regeling voor de benoeming van de burgemeester in die gemeenten al eerder van kracht is.

Artikelen die betrekking hebben op de fractievorming, de volledige vernieuwing van de bestuursorganen na de lokale verkiezingen en de nieuwe onverenigbaarheden, treden pas in de loop van 2024 in werking.