Decreet van 21 december 2018 wijzigt het Decreet Lokaal Bestuur

Publicatiedatum
vrijdag 11 januari 2019

Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 31 december 2018 het decreet van 21 december 2018 tot wijziging van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB). De bepalingen treden in werking op 1 januari 2019.

Samengevat wijzigt het decreet van 21 december 2018 het DLB op elf punten:

 1. Het trekt het bezoekrecht, het inzagerecht en de geheimhoudingsplicht die van toepassing zijn op het college van burgemeester en schepenen, door naar het vast bureau.
 2. Het bepaalt dat de vervanger van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) steeds uit het vast bureau komt.
 3. Het bepaalt dat de goedgekeurde notulen van het BCSD integraal aan de leden van dat comité ter beschikking gesteld worden
 4. Het verbiedt belangenvermenging in de relatie directeur/OCMW.
 5. Het past de ‘personeelsdatabank’ aan zodat die ook de personeelsleden bevat die namens het OCMW verantwoordelijk zijn voor de digitale communicatie met de Vlaamse overheid.
 6. In geval van een samenvoeging van gemeenten en met het oog op het vrijwaren van de continuïteit van de dienstverlening, bepaalt het dat de uittredende burgemeesters en voorzitters van het BCSD bevoegd blijven tot er een nieuwe burgemeester, respectievelijk voorzitter van het bijzonder comité aangesteld is.
 7. Het regelt de niet-toepassing van de beleids- en beheerscyclus (BBC) op de autonome verzorgingsinstellingen.
 8. Voor de benoeming van de voorzitter van de OCMW-raad in de randgemeenten en de gemeente Voeren herneemt het de regeling in het OCMW-decreet van 19 december 2008 door opnieuw alleen te verwijzen naar de toepassing van artikel 25bis van de OCMW-wet van 8 juli 1976.
 9. Het herstelt de structurele band tussen de randgemeenten en de gemeente Voeren, en de OCMW’s die die gemeenten bedienen.
 10. Het stelt een overgangsregeling vast voor de periode vanaf de samenvoeging van gemeenten en OCMW‘s op 1 januari 2019 tot het moment dat er een voorzitter is van het BCSD van het nieuwe OCMW; de bepaling regelt wie in die periode bevoegd is voor dringende hulpverlening.
 11. Het verbetert de inwerkingtreding van een opheffingsbepaling voor de toepassing van de oude BBC-regels uit het OCMW-decreet van 19 december 2008.

Meer info over DLB op onze projectpagina

Vragen? Contacteer ons!