De Vlaamse Regering keurt uitvoeringsbesluit bij Vlaams Onteigeningsdecreet principieel goed

Publicatiedatum
maandag 19 juni 2017

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het Vlaams Onteigeningsdecreet. Dit decreet stelt één overkoepelende onteigeningsregeling voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest voorop. Er wordt een eenvormige, snelle en efficiënte procedure uitgewerkt die zowel in het belang van de overheid (projecten realiseren van algemeen belang) als dat van de burger (zekerheid over rechtspositie en een optimale rechtsbescherming) speelt. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SALV, de SARO, de Vlaamse Woonraad, de MORA, de MiNa-Raad en de SERV. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.