Cyberveilige gemeenten

Publicatiedatum
donderdag 30 april 2020

afbeelding cyberveilige gemeentenInformatieveiligheid verdient als thema voortdurend aandacht in elke organisatie, ook in de lokale besturen. Zeker ook nu, tijdens de COVID-19-pandemie, is deze aandacht nodig. Er worden immers meer cyberbedreigingen gerapporteerd en de lokale besturen digitaliseren versneld hun (thuis)werking en dienstverlening.

Minister Somers wil daarom de lokale besturen bijkomend ondersteunen om de risicobeheersing op het vlak van informatieveiligheid te maximaliseren door in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Audit Vlaanderen een aantal acties op te zetten. Deze acties worden gegroepeerd onder het nieuwe programma “cyberveilige gemeenten”. Meer informatie daarover is terug te vinden op de website van Audit Vlaanderen.

Het ondersteuningsaanbod bestaat uit twee componenten:

  1. De uitwerking van een actieplan cyberveiligheid onder coördinatie van de VVSG;
  2. Een cofinancieringsbudget voor audits op het vlak van informatieveiligheid.

Via het programma “cyberveilige gemeenten” werkt de VVSG de komende 2 jaar de volgende initiatieven uit:

  • De ontwikkeling van een digitale toolkit cyberveiligheid op maat van lokale besturen met leidraden, sjablonen en attractief digitaal infomateriaal om de steden en gemeenten te informeren en sensibiliseren over de thematiek van cyber- en informatieveiligheid.
  • De uitwerking van een kader dat het voor lokale besturen inzichtelijk maakt hoe ze een samenwerking kunnen opzetten met ethisch hackers en de eerste toepassing hiervan.
  • Het informeren en sensibiliseren van lokale besturen via events (trefdagen, inspiratiesessies en een studiedag). Bijkomende informatie vind je op de website van de VVSG.

Daarnaast wordt een extra financiële stimulans (cofinancieringsbudget) van 2 miljoen euro voorzien om de lokale besturen aan te moedigen een audit op het vlak van informatieveiligheid te laten uitvoeren. Dit kan in de vorm van een basisaudit of een meer uitgebreide audit op maat van het lokale bestuur. De concrete informatie over dit aanbod en de modaliteiten vind je op de website van Audit Vlaanderen.