Print

Cumulatie mogelijk voor presentiegelden leden BCSD en werkloosheidsvergoedingen

Publicatiedatum
dinsdag 1 oktober 2019

Door een aanpassing van het koninklijk besluit (KB) van 25 november 1991 over de werkloosheidsreglementering is het met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 mogelijk gemaakt voor de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) om de inkomsten uit dit mandaat te cumuleren met een werkloosheidsvergoeding.

Het presentiegeld dat deze leden ontvangen, wordt door deze wijziging van het KB namelijk niet langer aanzien als een loon en kan zo onbeperkt gecumuleerd worden met een werkloosheidsvergoeding (art. 46, §2 KB werkloosheidsreglementering).