Print

COVID-19: wijziging aan decreet begraafplaatsen en lijkbezorging (update)

Publicatiedatum
donderdag 23 september 2021

Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2021 zijn volgende voorlopige afwijkingen aan het decreet beslist:

Advies tweede geneesheer bij crematie

Tot en met 15 oktober 2021 valt bij crematie het verplichte tweede advies van de geneesheer weg:

  • als het overlijden plaatsvindt in het ziekenhuis of in een woonzorgcentrum op grondgebied van het Vlaams Gewest;
  • als het overlijden plaatsvindt buiten het ziekenhuis of een woonzorgcentrum op grondgebied van het Vlaams Gewest en de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden vaststelt, bevestigt dat het overlijden te wijten is aan het coronavirus.

De hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen neemt de noodzaak tot het verlengen van de afwijkingsregeling na 15 oktober 2021 weg.

Naar aanleiding van de opmaak van een conceptnota rond een actualisatie van de regelgeving van begraafplaatsen en lijkbezorging die in het najaar aan de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd, is er reeds met verschillende actoren overleg gepleegd, waarbij het onder andere ook ging over het vereenvoudigen van de verplichte dubbele attestering bij crematie. Dit zal bekeken worden binnen de schoot van de Vlaamse Regering en in samenspraak met alle belanghebbenden (waaronder het Agentschap voor Zorg en Gezondheid, het College van Procureurs-Generaal,…). Het uitgangspunt is een zo eenvoudig mogelijke procedure, maar met een duidelijke vaststelling van wat de werkelijke doodsoorzaak was.

Bekijk het overzicht van alle recente maatregelen en de recentste richtlijnen.