Print

COVID-19: wijziging aan decreet begraafplaatsen en lijkbezorging

Publicatiedatum
vrijdag 6 november 2020

Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020, in werking getreden op 6 november 2020, zijn volgende voorlopige afwijkingen aan het decreet beslist:

Advies tweede geneesheer bij crematie

Tot en met 30 april 2021 valt bij crematie het verplichte tweede advies van de geneesheer weg:

  • als het overlijden plaatsvindt in het ziekenhuis of in een woonzorgcentrum van het Vlaams Gewest;
  • als het overlijden plaatsvindt buiten het ziekenhuis of een woonzorgcentrum van het Vlaams Gewest en de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden vaststelt, bevestigt dat het overlijden te wijten is aan het coronavirus.

Ophalen en verplaatsen van lichamen

Tot en met 30 april 2021 kunnen meerdere niet-gecremeerde stoffelijke overschotten gezamenlijk vervoerd worden.

Deze twee wijzigingen (advies geneesheer, ophalen lichamen) treden in werking op 6 november 2020, de dag na de bekendmaking van het BVR van 30 oktober 2020 in het Belgisch Staatsblad, wat op 5 november gebeurde. 

Lees een overzicht van alle recente maatregelen en de recentste richtlijnen hier.