Print

COVID-19: voorlopige richtlijnen begrafenisondernemers en crematoria (update)

Publicatiedatum
donderdag 5 november 2020

Bij Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 30 oktober 2020 en ministerieel besluit van 1 november 2020 zijn de richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria aangepast. De wijzigingen gaan over de essentiële dienstverlening, het 2e advies geneesheer bij crematie, het ophalen en verplaatsen van lichamen, de uitvaartdienst (max. 15 personen - kinderen tot en met 12 jaar en personeel en omkadering worden niet meegeteld) en de koffietafel (verboden).

We sommen de meest recentste wijzigingen op.

Essentiële dienstverlening

Het ministerieel besluit beperkt het aantal aanwezigheden tot maximaal 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar, alsook personeel en omkadering, niet meegeteld, mits de naleving van de afstandsregels, de mondmaskerplicht en het verbod om het lichaam bloot te stellen tijdens begrafenissen en crematies.

Overlijden

Advies tweede geneesheer bij crematie

Het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) stelt dat tot en met 30 april 2021 bij crematie het verplichte tweede advies van de geneesheer wegvalt:

  • als het overlijden plaatsvindt in het ziekenhuis of in een woonzorgcentrum van het Vlaams Gewest;
  • als het overlijden plaatsvindt buiten het ziekenhuis of een woonzorgcentrum van het Vlaams Gewest en de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden vaststelt, bevestigt dat het overlijden te wijten is aan het coronavirus.

Ophalen en verplaatsen van lichamen

Tot en met 30 april 2021 kunnen meerdere niet-gecremeerde stoffelijke overschotten gezamenlijk vervoerd worden.

Deze twee wijzigingen (advies geneesheer, ophalen lichamen) treden in werking op 6 november 2020, de dag na de bekendmaking van het BVR van 30 oktober 2020 in het Belgisch Staatsblad, wat op 5 november gebeurde. 

Uitvaartdienst

Het toegelaten aantal aanwezigheden is beperkt tot maximaal 15 personen (kinderen tot en met 12 jaar en personeel en omkadering worden niet meegeteld) mits de naleving van de afstandsregels, de mondmaskerplicht en het verbod om het lichaam bloot te stellen tijdens begrafenissen en crematies.

Koffietafels

Koffietafels zijn verboden.