Print

COVID-19: Update over welke punten kunnen geagendeerd worden op vergaderingen van lokale bestuursorganen

Publicatiedatum
woensdag 25 maart 2020

In de eerste richtlijnen na de afkondiging van de federale fase is meegegeven om enkel hoogdringende punten die geen verder uitstel verdragen te agenderen. De richtlijn was gebaseerd op wat op dat moment bekend was over (de gevolgen van) COVID-19. Ondertussen is duidelijk dat we niet onmiddellijk terugkeren naar de situatie van voor de uitbraak van COVID-19.

De dagelijkse werking van lokale besturen moet gegarandeerd worden.

Dat is ook voorzien in het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

De lokale besturen moeten in de mate van het mogelijke de normale werking garanderen. Dit betekent dat alle punten op de agenda van de bestuursorganen kunnen worden geplaatst. De vergaderingen, fysiek of digitaal, zijn niet langer beperkt tot enkel de hoogdringende punten die geen uitstel verdragen.

De algemene principes uit het decreet over het lokaal bestuur (termijn van oproeping, inzage in dossiers, tegensprekelijk debat, openbaarheid,….) blijven van toepassing.

Voor vragen kan je terecht bij binnenland@vlaanderen.be.

Ter informatie: de beslissingstermijnen met betrekking tot omgevingsvergunningen zijn, in deze uitzonderlijke omstandigheden, verlengd. Je vindt daarover meer informatie op de website van het Departement Omgeving Vlaanderen.