Print

COVID-19: religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten (update)

Publicatiedatum
dinsdag 8 juni 2021

Infodossier

Om lokale besturen te ondersteunen, actualiseerde het Agentschap voor Binnenlands Bestuur een infodossier met een overzicht van tips en goede praktijken over de verschillende aspecten van religieuze en vrijzinnig humanistische feesten en het toepassen van de coronamaatregelen.

Lokale levensbeschouwelijke gemeenschappen tonen burgerzin en zijn blijvend bereid om mee na te denken over creatieve oplossingen die de coronamaatregelen respecteren.
Informatie over de organisatie bij de erediensten is te vinden in het infodossier.

Gebouwen van erediensten mogen dienen om voedselbedeling te organiseren. Voedselbedeling is te beschouwen als een daad van liefdadigheid.

Maatregelen in de gebouwen en bij de uitoefening van de eredienst

Een maximum van 100 personen en vanaf juli maximaal 200 personen – kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld – mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn, onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen een gebouw:

 • de burgerlijke huwelijken;
 • de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
 • de individuele uitoefening van de eredienst en de individuele uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
 • het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening.

Een maximum van 200 personen en vanaf juli maximaal 400 personen – kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij de volgende activiteiten voor zover deze buiten worden georganiseerd op de plaatsen die hiervoor bestemd zijn, desgevallend overeenkomstig het toepasselijke protocol:

 • de burgerlijke huwelijken;
 • de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
 • de individuele uitoefening van de eredienst en de individuele uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.

Tijdens deze activiteiten moeten de volgende minimale regels worden nageleefd:

 • de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
 • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;
 • het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
 • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
 • de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
 • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
 • fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
 • fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.

Een maximum van 100 personen en vanaf juli maximaal 200 personen – kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld – mag tegelijkertijd aanwezig zijn:

 • bij begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn;
 • op een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie.

De begrafenissen en crematies vinden plaats zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam. De voornoemde minimale regels zijn ook van toepassing op begrafenissen en crematies.