Print

COVID-19: Religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten (update)

Publicatiedatum
zondag 1 november 2020

De richtlijnen voor activiteiten van de eredienst zijn aangepast als gevolg van de beslissingen van het overlegcomité op 30 oktober 2020. Deze nieuwe richtlijnen gaan in vanaf 2 november 2020 en gelden tot en met 13 december 2020.

De collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging zijn verboden, met uitzondering van:

  • huwelijken op voorwaarde dat enkel de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst aanwezig zijn. Het is niet toegelaten om een receptie of banket te organiseren;
  • begrafenissen en crematie op voorwaarde dat maximum 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, aanwezig zijn en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam. Het is niet toegelaten om een koffietafel te organiseren;
  • de erediensten en de niet-confessionele morele dienstverlening die zijn opgenomen met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden en die alleen met maximaal 10 personen plaatsvinden, met inbegrip van de personen die voor die opname verantwoordelijk zijn, met het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, en voor zover de plaats van eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening tijdens de opname voor het publiek gesloten blijft.

Voor deze toegelaten activiteiten mogen de gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening geopend blijven.

De volgende minimale regels worden nageleefd in de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening:

  • de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
  • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
  • eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is in elk geval verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof in de gebouwen der eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
  • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
  • de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
  • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.