COVID-19: Reglement op de waardebonnen

Publicatiedatum
maandag 11 mei 2020

Om de lokale handelaren te steunen tijdens deze coronacrisis schenken sommige gemeenten een waardebon aan hun inwoners. Met die waardebon kunnen de inwoners winkelen bij de lokale handelaars. Dergelijke steunmaatregelen vallen binnen de gemeentelijke autonomie en kunnen een aanvulling zijn op de corona hinderpremie.

ABB biedt de lokale besturen een modelreglement en modelbesluit tot goedkeuring van het reglement aan. Het staat de gemeenten uiteraard steeds vrij om zelf nog modaliteiten aan te passen. Ook andere systemen van waardebon circuleren, waarbij de gemeente de waarde van een geschenkbon verhoogt voor de aangesloten handelaren. De gemeentes kunnen de merites van elk systeem zelf beoordelen.  

ABB geeft de lokale besturen mee dat de beslissing waarbij een voordeel wordt toegekend aan een specifieke doelgroep (in dit geval de lokale handelaars) steeds afdoende moet gemotiveerd worden. Bovendien is het belangrijk dat de doelgroep ‘lokale handelaars’ goed wordt omschreven op basis van duidelijke parameters. Binnen die omschrijving mag er geen discriminerend onderscheid worden gemaakt.