COVID-19: Meertalige informatie over het coronavirus en de taalwetgeving

Publicatiedatum
dinsdag 24 maart 2020

De Vlaamse steden en gemeenten, zonder taalfaciliteiten, moeten hun algemene communicatie in het Nederlands verspreiden. De Vlaamse gemeenten met taalfaciliteiten moeten hun algemene communicatie in het Nederlands en het Frans, met voorrang voor het Nederlands, verspreiden. Dat volgt uit de Bestuurstaalwet.

Tijdens de uitbraak van het coronavirus is het belangrijk dat iedereen onmiddellijk kan kennis nemen van de genomen maatregelen en deze correct opvolgt en naleeft. Het is bijgevolg cruciaal om de gehele bevolking te informeren over de genomen maatregelen. Daarom is het aangewezen om deze informatie, naast de voorgeschreven bestuurstaal, eveneens te verspreiden in andere nuttige talen daar waar effectief veel anderstaligen aanwezig zijn.

Het Agentschap Integratie en Inburgering stelt meertalige informatie over deze maatregelen ter beschikking.

Deze afwijking geldt enkel voor de communicatie over de maatregelen die genomen worden in het kader van het coronavirus/COVID-19.