COVID-19: lokale besturen ontvangen subsidie voor opvang schoolkinderen vanaf 9 november

Publicatiedatum
vrijdag 20 november 2020

De Vlaamse Regering besliste op 20 november 2020 om een subsidie toe te kennen aan lokale besturen voor de financiering van initiatieven die instaan voor het creëren van bijkomend opvangaanbod  voor de noodopvang van schoolkinderen. Zowel tijdens een schoolperiode als tijdens een vakantieperiode kan het nodig zijn om noodopvang voor schoolkinderen te organiseren. Onder bepaalde voorwaarden kan het lokaal bestuur beroep doen op een subsidie om deze noodopvang te bekostigen.

Je kan terecht bij VVSG voor vragen over de subsidie voor opvang van schoolkinderen.

Bekijk de veelgestelde vragen