Print

COVID-19: lokale besturen ontvangen subsidie voor opvang schoolkinderen vanaf 15 mei

Publicatiedatum
vrijdag 15 mei 2020

De Vlaamse Regering besliste op 15 mei om een subsidie toe te kennen aan lokale besturen voor de opvangplaatsen die ze samen met lokale actoren organiseren voor schoolkinderen. Dat moet ertoe bijdragen dat er opvang is voor alle schoolkinderen die vanaf 15 mei voorlopig niet naar de klas kunnen, maar wel moeten worden opgevangen tijdens de schooluren. Lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen beroep doen op de subsidie wanneer het opvangaanbod van het brede onderwijsveld en van de organisatoren buitenschoolse opvang niet volstaat.

Om de subsidie te ontvangen, dient het lokaal bestuur tegen 1 september 2020 een aanvraag in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Je kan terecht bij VVSG voor vragen over subsidie voor opvang van schoolkinderen.