COVID-19: Lokale besturen krijgen 30 miljoen euro voor armoedebeleid (update 10 juli)

Publicatiedatum
maandag 22 juni 2020

De Vlaamse Regering besliste om de lokale besturen en de VGC twee keer 15 miljoen euro ter beschikking te stellen voor armoedebestrijding.

De eerste 15 miljoen euro wordt als algemene financiering toegekend, voor een derde verdeeld op basis van het aantal inwoners van de gemeente en voor twee derden op basis van de sociale maatstaven die ook gebruikt worden voor de verdeling van het gemeentefonds. Die bijkomende financiering is bedoeld om de lokale besturen in staat te stellen de uitdagingen op het vlak van lokale armoedebestrijding ten gevolge van de  COVID19-pandemie aan te gaan.

Om het gebruik van die middelen te kunnen opvolgen, wordt aan de lokale besturen gevraagd om in de digitale rapportering over hun jaarrekening de desbetreffende acties te koppelen aan de code ABB-ARM-COR.

Het Vlaams Parlement heeft op 17 juni de decretale basis voor deze bijkomende financiering goedgekeurd. Deze middelen zullen in de eerste helft van juli worden uitbetaald.

Daarnaast besliste de Vlaamse Regering om eenzelfde bedrag ter beschikking te stellen van de lokale besturen voor een consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens. Besturen zullen via een trekkingsrecht hun deel van dit budget kunnen aanvragen om daarmee lokale voucherbonnen voor kwetsbare gezinnen te kunnen financieren. 

Op 10 juli 2020 besliste de Vlaamse Regering over de voorwaarden en de procedure om deze subsidie aan te vragen. Lokale besturen kunnen hun aanvraag indienen bij ABB tot en met 30 september 2020. ABB betaalt de eerste schijf van 90% van de subsidie uit op uiterlijk 31 december 2020.